Orientering

                      Korpen

 

 

 

 

Tid:            Onsdag den 8 juni kl 16.30-18.00
 
Plats:          Södra Berget, Hotellet

 

Banor:        3 banor:  2.2 km, 3.6 km och 4.7 km

 

Skala:          1:10 000

 

Företag:       SCA

 

Banläggare:  Thomas Johansson

 

Upplysningar:  070-6726277

 

Tag gärna med egen plastficka