Orientering

                      Korpen

 

 

 

 

 

När:             Onsdagen den 22 juni kl 16.30-18.00

 

Plats:           Västmarken, skärm efter väg 544 mellan
                    Matfors och Lucksta.                                                                   

             

Banor:         3 banor 2,2 km, 3,2 km och 4,4 km

 

Skala:          1:10 000

                   

Företag:       E.ON

 

Banläggare: K-A Larsson

 

Mobil:         070 689 33 03

 

Ta med egen plastficka, tänk på miljön