Orientering

                      Korpen

 

 

 

 

 

När:             Onsdagen den 10 aug kl 16.30-18.00

 

Plats:           Allsta skola väg 570 förbi Sidsjön mot                         
                    Hassela     

Stämpling    Sport Ident  Du som har SI bricka medtag övriga får låna                                                                                                 

             

Banor:         3 banor 2,2 km, 3,3 km och 4,4 km

 

Skala:          1:10 000

                   

Företag:       Sweco och MOF

 

Banläggare: Helen Cardell och Hans

 

Mobil:         070 573 21 85

 

Ta med egen plastficka, tänk på miljön