Orientering

                      Korpen

Tid:            Onsdag den 9 maj kl 16.30-18.00
Plats:          Bosvedjans centrum

Bildtext 2: Bäckebovägen.
Väg mot Norra vägen
Bildtext 2: Centrum-huset BosvedjanBildtext 2: Alternativ parkeringBildtext 2: Parkering.
Stolpar märkta Bosvedjans skola får användas
Bildtext 2: Snitlad stig till start

 

 

 

Banor:        3 banor, 2.1 km, 3.7 km och 4,8 km

Banläggare:  Fredrik Pontén & Stefan Gullback, Metso