Orientering

                      Korpen

 

Tid:            Onsdag den 15 aug kl 16.30-18.00
Plats:          Gärdehallen, skärm från vägen mot Alnö

Banor:        3 banor:  2.2 km, 3.6 km och 4.7 km

Skala:          1:7 500 och 5 m ekvidistans

Företag:       SCA

 

Banläggare:  Thomas Johansson

Upplysningar:  070-6726277

 

Tag gärna med egen plastficka