Orientering

Korpen

 

 

 

 

Tid:               Onsdagen den 5 sept kl 16.30-18.00

Plats:           Södra berget, parkeringen vid Ängen.

Banor:         3 banor; 2,5 km, 3,5 km och 4,5 km

Skala:           1:10 000

Företag:      Telia IF

Banläggare: Richard Lindström (070-517 55 76)

 

Tänk på miljön, ta med och återanvänd plastfickan!