Orientering

                      Korpen

 

Tid:                    Onsdag den 7 aug kl 16.30-18.00
Plats:                 Bosvedjan, Vägvisning
                           Skärm från Norra vägen Bydalen-Birsta

Banor:               3 banor, ca 2,0 km, 3,0km, 4,0km

Skala:                1:10 000

Företag:           SCA

Banläggare:     Thomas Johansson

Upplysningar: 070-672 62 77

 

Tag gärna med egen plastficka