Tid:                             Onsdag den 4 september kl 16:30 – 18:00

Plats:                          Parkeringen vid torpet längst upp på Klissvägen

Banor:                       3 banor, ca 2,5 km – 3,5 km – 4,5 km

Skala:                         1:7 500

Företag:                    Telia

Banläggare:              Per Jangdal

Upplysningar:          072-513 37 38