Orientering

               

Vandringspriset 2013

 

Tid:            Onsdag den 11 sept kl 16.30-18.00
 
Plats:         Skjutbanan fd LV5

Banor:       2 banor:  3,9 km vandringspris, 2,0 km korta

Skala:        1:7500

Företag:   Vattenfall

Banläggare:       Per Hedström

Upplysningar:  070-529 32 29 (Johnny Nylander)

Tag gärna med egen plastficka