Orientering

 

Tid:      onsdag 7/5 kl 16:30 – 18:00

Plats:   Bureplatsen, (Norra Berget)

           Skyltat från korsningen Granloholmsvägen -                   Nejlikevägen

Banor: 3 banor, ca 1,7 km, ca 3,1 km, ca 4 km

Skala:  1:7500

Företag:           Bolagsverket

Banläggare:     Erik Kardell

Upplysningar: 0722-301 851

 

Ta gärna med egen plastficka