Orientering

http://www.korpen.se/ImageVaultFiles/id_21620/cf_78/Korpen_gr-n_jpg.JPG               

Vandringspriset 2014

 

Tid:            Tisdag den 3 juni kl 16.30-18.00
Plats:         Parkeringen vid Sidsjöbacken, nedanför SOK stugan

Banor:       2 banor:  ca 4,0 km vandringspris, 2,0 km korta

Skala:        Troligen 1:10 000

Företag:   E.ON

Banläggare:  Ingrid Åsander och Eva Pettersson

Upplysningar:  072-531 43 41 Ingrid Åsander

Tag gärna med egen plastficka