Orientering

Tid:                               Onsdag den 31 maj kl 16.30-18.00

Plats:                            Tranviken, Alnön

Banor (3 st):               2,2 km, 3,2 km och 4,4 km

Skala:                           1:7 500, 5 meters ekvidistans

Företag:                      WSP, Försäkringskassan                                    

Banläggare:               Lars Holmquist (070-508 29 28)

Start/Mål:                  Anders Adetorp (070-604 26 36)

Stämpelsystem:       Stiftklämmor

Ta gärna med egen plastficka


Välkommen!