Orientering

 

Tid:                       Onsdag den 7 juni kl 16.30-18.00

Plats:                    Hulistugan

                                

Banor (3 st):         2,2 km, 3,2 km och 4,8 km

Skala:                    1:7500, 5 meters ekvidistans

Företag:                Valmet

Banläggare:          Stefan Gullback / Fredrik Pontén

Start/Mål:            070-610 56 61

Stämpelsystem:   Sportident

Ta gärna med egen plastficka

 

                              Välkommen!