Orientering

Onsdag 9 augusti 2017

 

Tid:                          Fri starttid mellan 16:30 och 18:00.

Plats:                      Grusplanen, norra delen av Baldershovs IP.

Banor (3 st):         2,6 km lätt (vit), 3,5 km medel (orange), 4,4 km medelsvår (röd).

Karta:                     Skala 1:7500, 5 meters ekvidistans.

Företag:                 Sundsvalls Kommun (SK65) och TF Service

Banläggare:          Lars-Peter Johnsson                070-340 17 41

                                 Tomas Sellstedt                         070-190 29 78

Stämpelsystem:            Stiftklämmor.

Plastfickor:           Tag gärna med en egen A4-plastficka!

Parkering:          1) Norra delen av Baldershovs IP, infart från Lasarettsvägen. Begränsad tillgång.

                                 2) Södra delen av Baldershovs IP, infart från Lasarettsvägen.

 

Välkommen!