veckansbana_org-vit.jpg

Tisdag 26 juni 2018 kl 16.30-18.00

Plats:             Galtström, skärm från första korsningen när man kommer till Galtström!

Skala:            1:7500

Stämpling:   Sportident! Kom ihåg att startstämpla!

Banor:           3 banor:  2,1 km, 3,5 km och 4,4 km

Företag:       SCA

Banläggare: Tomas Johansson, 070-672 62 77

Tag gärna med egen plastficka!

Välkommen!