Skogskarlarnas Klubb Nattmästerskap 2022

På Simons dag den 28:e i slaktmånaden kallas Du skogskarl i Midälva rike till årsting och ädel kamp om nattmästerskapet och Vikingen. Kallelse har även utgått till våra grannar. Samlingsplatsen är Brukshundsklubbens Klubbstuga i Gudmundsbyn. Sedvanlig samling sker mellan kl.17 och 18 för ryggdunk och kaffe. Då solen gått ner bakom berget och mörkret lägrar sig bjuds karlar med god mörkersyn på bana av Magnus och Johan För karlar med inte alltför pigga ben och skarpa ögon finns en kort bana. Om några Ungkarlar råkar stryka omkring i skogarna runt klubbstugan denna kväll, ger förhoppningsvis Nils-Göran dem en prövostig de sent skall glömma. Då nattlöparna återvänt från sina strapatser och ungkarlarnas duglighet omsorgsfullt prövats, samlas vi i stugvärmen för ting och gille.

Anmälan till Blotet. Kom ihåg att anmäla ditt deltagande på Blotet till skaffaren eller talmannen senast på Ingalills dag den 25:e oktober för att rätt förning ska införskaffas.

Jan: via rymden 070-221 98 24 eller e-post: ja.hammarberg@telia.com

Peter: via rymden 070-690 89 10 eller e-post: petersjobom64@gmail.com.

Anmälan till Natt-KM:et gör du på Eventor.